Srednjovjekovna crkva smještena uz samu Jadransku magistralu.  Crkva je izgrađena u predromaničkom starohrvatskom stilu, vjerojatno na prijelazu iz 9. u 10. stoljeće.