Igralište u blizini škole u predgrađu grada Zadra.