Duge drvene šetnice na području plitkih morskih laguna u Ninu okružene niskim biljnim raslinjem.