U područjima
U kategorijama
Lokacije

Unutarnja košarkaška dvorana - Višnjik

Mala unutranja kosarkaška dvorana u sklopu dvorane Višnjik sa tri postavljena koša.

Unutarnja košarkaška dvorana - Višnjik

Slične Lokacije