U područjima
U kategorijama
Lokacije

Samostan u Donjem Karinu

Franjevački samostan u Karinu izgrađen u kasnogotičkom stilu u pejzažnom okruženju.

Samostan u Donjem Karinu

Slične Lokacije