U područjima
U kategorijama
Lokacije

Stara napuštena kuća

Kuća se nalazi uz cestu na južnom djelu planine Velebit.

Stara napuštena kuća

Slične Lokacije