Zadar Film Commission je prvi hrvatski regionalni Filmski ured, osnovan u rujnu 2014. godine kao dio Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

  • Naš Cilj je privući što veći broj projekta filmske industrije na prostore Zadarske županije na način da pružimo logističku potporu snimanju u Zadarskoj županiji
  • Naša Vizija je oblikovati Zadarsku županiju kao globalno prepoznatljivu i privlačnu filmsku destinaciju
  • Naša Misija je doprinos razvoju  hrvatske i europske filmske industrije

Zadar Film Commission je član Europske mreže Film Commissiona (EUFCN).

 

Vedrana Kevrić, ravnateljica INOVAcije

mail: vedrana.kevric@inovacija-zadar.hr

tel: +385 23 251 163

 

Katarina Colić, zamjenica ravnateljice INOVAcije

mail: katarina.colic@inovacija-zadar.hr

tel: +385 23 251 169

 

Ivana Zrilić, voditeljica Filmskog ureda i Odjela za podršku kreativnoj industriji

mail: ivana.zrilic@inovacija-zadar. hr; info@zadarfilmcommission.com

tel: +385 23 251 153

 

Martina Vukašina, stručna suradnica INOVAcije i Filmskog ureda

mail: martina.vukasina@inovacija-zadar.hr; info@zadarfilmcommission.com

tel: +385 23 251 150

 

Tonija Miletić, stručna suradnica INOVAcije i Filmskog ureda

mail: tonija.miletic@inovacija-zadar.hr; info@zadarfilmcommission.com

tel: +385 23 251 153