U područjima
U kategorijama
Lokacije

Napuštena vojna pista Šepurine

Napuštena vojna pista uz more s planinom Velebit u pozadini, derutni vojni hangari.

Napuštena vojna pista Šepurine

Slične Lokacije