U područjima
U kategorijama
Lokacije

Utvrda Maškovića Han

Maškovića Han je ostatak turske kulture ladanja, niska gradnja, karakteristična za Orijent, obnova 2014. godine.

Utvrda Maškovića Han

Slične Lokacije