Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2015. godine u okviru Programa podrške 2015 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa s rokom prijave 9. 9. 2015.

 Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2016. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2016., 2017. i 2018. godini.
Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. 9. 2015. iznosi 3.780.000 kn. Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 9. rujna 2015. godine. Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen ovdje. Na mrežnim stranicama Zaklade dostupna je cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. 9. 2015., uključujući ie-prijavnice. U okviru Programa podrške 2015 javni pozivi s rokom prijave 9. 9. 2015. raspisuju se u sljedećim programskim područjima: Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn Jednogodišnja podrška će se dodjeljivati u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok će se višegodišnja podrška dodjeljivati u kategorijama a2 i b2. Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn